Operacja Skalpel V- Atomowy Ring

Szczegóły wydarzenia


Nie możemy Wam obiecać, że będzie lekko.
Nie możemy Wam obiecać, że będzie łatwo.
Możemy Wam obiecać, że będzie dynamiczna akcja, wybuchy oraz niespotykane na grach asg militarne akcenty!

Scenariusz:

W postsowieckiej republice Arbustanie, rządzonej autokratycznie przez Viktora Karabujewa, na wskutek jego lekkomyślnej polityki gospodarczej dochodzi do hiperinflacji. Wobec faktycznej zapaści państwa w kolejnych obwodach kraju władzę przejmują przedstawiciele dwóch radykalnych ruchów- qomunistycznej Rady Ocalenia Arbustanu (ROA) oraz ortodoksyjnego odłamu parqslamu- OASIS. Pomiędzy obydwoma ruchami zaczyna się bratobójcza i krwawa walka o przejęcie władzy w całym Arbustanie, w której obie strony nie wahają się przed użyciem żadnych metod i środków. Wobec względnej równowagi sił dowódcy obu ruchów postanawiają sięgnąć po środek ostateczny- zamierzają przejąć Ośrodek Badań Atomowych i wykorzystać znajdujący się tam ładunek nuklearny do zniszczenia przeciwnika. Ośrodek ten, wobec niestabilnej sytuacji politycznej Arbustanu, jest dozorowany przez oddział JW. Pieron. Pomiędzy oddziałami bojowymi ROA i OASIS rozpoczyna się wyścig; które z nich pierwsze opanują Ośrodek mają szanse unicestwić przeciwnika. Jednocześnie oba ugrupowania dążą do zniszczenia znajdujących się na ich trasie magazynów broni armii rządowej, tak aby nie zostały one przejęte przez wrogą armię. Zaalarmowany przez wywiad satelitarny o zbliżaniu się przeważających sił przeciwnika Oddział JW. Pieron ma jeden cel- utrzymać za wszelką cenę Ośrodek do czasu nalotu bombowców, które mają zniszczyć Ośrodek i pogrzebać nadzieje ROA i OASIS na zdobycie bomby A.

FRAKCJE – opis i zadania:

Siły ROA
Przed siłami ROA stoją dwa zadania:

 1. przed upływem trzech godzin dotrzeć do Ośrodka Badań Atomowych ( OBA) oraz wynieść z budynku znajdujący się tam ładunek nuklearny.
 2. Zniszczyć maksymalną liczbę magazynów broni i amunicji znajdujących się na trasie przemarszu. Dysponują mapami terenu (1 mapa na 10 osób) na których zaznaczone są następujące lokalizacje: start, przybliżona lokalizacja magazynów broni, lokalizacja OBA. Max liczebność: 63 osoby z dowódcą.

Siły OASIS
Przed siłami OASIS stoją dwa zadania:

 1. przed upływem trzech godzin dotrzeć do Ośrodka Badań Atomowych ( OBA) oraz wynieść z budynku znajdujący się tam ładunek nuklearny.
 2. Zniszczyć maksymalną liczbę magazynów broni i amunicji znajdujących się na trasie przemarszu Dysponują mapami terenu ( 1 mapa na 10 osób) na których zaznaczone są następujące lokalizacje: start, przybliżona lokalizacja magazynów broni, lokalizacja OBA. Max liczebność: 63 osoby z dowódcą.

JW Pieron
Głównym i jedynym zadaniem operatorów JW Pieron jest ochrona OBA do czasu nalotu bombowców na Ośrodek. Max liczebność : 14 osób wraz z dowódcą.

TRAFIENIA

ROA i OASIS:
Każde trafienie oznacza śmierć gracza- trafiony gracz oznacza się kamizelką odblaskową i odchodzi 100 m W BOK w kierunku zewnętrznym od osi rozgrywki, gdzie czeka 5 min wracając następnie do gry. Każde trafienie oznacza śmierć gracza- trafiony gracz oznacza się kamizelką odblaskową i odchodzi 100 m do tyłu, gdzie czeka 5 min wracając następnie do gry.

TRAFIENIE DOWÓDCÓW FRACJI
Postrzał dowódcy frakcji (charakterystycznie oznaczonego) skutkuje nakazem prowadzenia ognia przez drużynę tracącą dowódcę przez 15 min. w trybie semi,
Trafiony dowódca oznacza się kamizelką odblaskową i nadzoruje przestrzeganie nakazu semi, po upływie 15 minut wraca do gry

ZAKOŃCZENIE GRY
Gra kończy się z upływem 3 godzin od jej rozpoczęcia, wygrywa frakcja która wysadzi w powietrze większą liczbę składów broni oraz zdobędzie bombę A ( w przypadku jej nie zdobycia decyduje liczba zniszczonych składów)

UWAGI: 

 1. Łączność dla poszczególnych Frakcji:
  • ROA kanały 1-3
  • OASIS- kanały 7-9
  • PIERON – kanały 4-6
 2. Po upływie trzech godzin nastąpi inscenizowany NALOT LOTNICZY na OBA w wyniku którego nastąpi jego wysadzenie w powietrze, w przypadku nielotnej pogody OBA zostanie wysadzony przez operatorów JW. Pieron ( zapalnik czasowy)
 3. Na miejsce startu z miejsca zbiórki (ok 3 km) frakcje zostaną przewiezione transportem organizatora
 4. PIROTECHNIKA – dozwolona tylko w obrębie OBA (w przypadku zagrożenia pożarowego w lasach pozwolenie na piro może zostać cofnięte)

CAŁKOWITY ZAKAZ prowadzenia ognia z replik snajperskich i parasnajperskich (o mocy powyżej 460 fps) na dystansie mniejszym niż 20 m!!!
Gra z rejestracją, BEZ WYMOGÓW MUNDUROWYCH (OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ OZNACZENIA OPASKAMI – jw. Pieron prócz opasek – OBOWIĄZKOWY WUZET)

Tradycyjnie podczas wydarzenia odbędzie się LOTERIA ASG zaś środki uzyskane z Loterii zostaną przekazane na rzecz Stowarzyszenia Poszkodowanych i Rannych w Misjach poza Granicami Kraju. Na uczestników gry będzie czekał gorący posiłek oraz napoje.

PATRONAT:

 • Areoklub Północnego Mazowsza
 • HCSC ASG Predators
 • Prezydent Miasta Ostrołęki
 • Honorowy Patronat: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju 

Więcej na: https://www.facebook.com/events/403804513325721

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook