Impreza Airsoft – Warszawa’86


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na kolejną imprezę organizowaną wspólnymi siłami przez ASG Action – Lublin oraz Alpha Team Chełm pod nazwą: „Warszawa’86”.

TŁO FABULARNE:
…. W połowie maja 1981 roku po zwycięskiej bitwie stoczonej nad rzeką Bug wojska polskie przy wsparciu wojsk kolacji wyparły z terytorium Polski armię okupacyjną pod sztandarem „czerwonej
gwiazdy”. Powstały wyłom w linii frontu obsadzony został przez zaprawioną w boju 1 Brygadę Zmechanizowaną, która zasłużyła się w czasie operacji bojowych męstwem płacąc za to krwią swoich żołnierzy. Po ustabilizowaniu linii frontu pod koniec 1981 roku międzynarodowa społeczność wymusiła na Dowództwu NATO, by wycofała swoje wojska z terytorium Związku Radzieckiego. Federacja Nowej Rusi, która powstała na terenach Ukrainy i Białorusi na mocy rezolucji nr 321 z 1982 roku wyraziła zgodę na wejście na jej terytorium międzynarodowych sił pokojowych UNEF. Zadaniem wojsk UNEF, które zajęły pozycje na granicy było nadzorowanie warunków zawieszenia broni oraz zapobieganie przenikaniu wrogich agentów przez zdemilitaryzowaną granicę na terytorium federacji. W połowie 1983 roku Związek Radziecki wyraził zgodę na otworzenie Cieśniny Kerczyńskiej dla statków ONZ z pomocą humanitarną dla ofiar krwawego konfliktu. Przez okres ponad dwóch lat sytuacja na wschodzie Europy była stabilna poprzez działania dyplomatyczne i stałą obecność wojsk UNEF. Jednak pomimo zawartego zawieszenia broni w następnych latach konflikt powrócił na wschodnie tereny Europy. Po przewrocie stanu w Związku Radzieckim i przejęciu władzy przez generalicję i zawarciu porozumień o współpracy militarnej z państwami socjalistycznymi z terenów Azji konflikt rozgorzał na nowo na wschodnich rubieżach Europy. Cykliczne naruszanie granicy zdemilitaryzowanej po ataki dywersyjne na kompleksy strategiczne zlokalizowane na terenie federacji. Agencje wywiadowcze w oparciu o zdjęcia satelitarne na początku 1986 roku przedstawiały raporty o zmasowanych ruchach wojsk radzieckich i chińskich w okolicach Kaukazu…. gra nerwów rozpoczęła się na nowo !!!

więcej na: https://www.facebook.com/events/852952905234423

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook