Walka W Terenie Zurbanizowanym – Advance 001 – Szkolenie Bojowe


Szczegóły wydarzenia


OFERTA SZKOLENIA BOJOWEGO
IDENTYFIKATOR OFERTY: TAKTYKA WALKI – WALKA W TERENIE ZURBANIZOWANYM – ADVANCE 001 W ODOSOBNIENIU – SZKOLENIE BOJOWE 22-23KWI17

MODUŁ: TAKTYKA WALKI
JEDNOSTKA MODUŁOWA: WALKA W TERENIE ZURBANIZOWANYM
RODZAJ BRONI: BROŃ PALNA DŁUGA SAMOPOWTARZALNA
TYP BRONI PALNEJ: AK 7,62x39mm, AKM 7,62x39mm lub BERYL 5,56x45mm, MINI BERYL 5,56x45mm lub AR/15 5,56x45mm, CR223

POZIOM SZKOLENIA: zaawansowany

INSTRUKTORZY – żołnierze i weterani Jednostki Wojskowej Komandosów

OPIS: WALKA W TERENIE ZURBANIZOWANYM – ADVANCE 001 W ODOSOBNIENIU to szkolenie bojowe, które prowadzimy w formie dwudniowego kursu, w trakcie którego kształcimy Uczestnika w działaniu w patrolu pieszym w terenie zurbanizowanym.
W ramach szkolenia poszerzamy i pogłębiamy wiedzę z zakresu prowadzenia ognia z broni palnej długiej w budynkach, systematyzujemy procedury taktyczne gwarantujące bezpieczne operowanie bronią palną w czasie walki w budynkach oraz wyrabiamy umiejętności reagowania na bezpośredni kontakt bojowy z przeciwnikiem używającym broń strzelecką w budynkach. Szczególnie koncentrujemy uwagę na umiejętnościach koniecznych do utrzymania inicjatywy w trakcie starcia poprzez wykonywanie manewrów ogniem oraz siłami.
W trakcie szkolenia budujemy respekt do broni oraz kształcimy postawy dowódcze.

W CZASIE SZKOLENIA:
Zapoznamy Cię z koniecznym ABCD byś był maksymalnie gotowy do nagłej walki w dystansie CQB w budynku.
Będziesz działać z bronią palną załadowaną (z nabojem w komorze nabojowej)
Będziesz ćwiczyć wykonywanie zwrotów bojowych oraz taktycznych z bronią palną długą.
Będziemy uczyć cię, kiedy prowadzić ogień pojedynczy, a kiedy pojedynczy ogień pojedynczy szybki w trakcie walki w kontakcie.
Będziesz ćwiczyć wymianę magazynków metodą bojową w broni palnej długiej w trakcie walki ogniowej.
Będziesz prowadzić ogień do celów grupowych ustawionych w ugrupowaniach taktycznych w budynku.
Zapoznamy Cię, jak reagować na nagły bezpośredni kontakt bojowy w budynku.
Będziesz uczyć się, co robić w przypadku, gdy przeciwnik użyje granatu ręcznego w budynku.
Będziesz uczyć się „kroić róg” w budynku, w którym działa przeciwnik.
Będziesz uczyć się, jak sprawdzić pomieszczenia w budynku, w którym działa przeciwnik.
Zrozumiesz dlaczego ważne jest bezpieczne operowanie bronią palną.
Sprawdzimy Cię, czy potrafisz sprawnie działać taktycznie z bronią palną w stałych sytuacjach taktycznych.
PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA BĘDZIESZ PRZYGOTOWANY/A DO DZIAŁANIA TAKTYCZNEGO W ZESPOLE OGNIOWYM
POCZUJESZ SAM/A, DLACZEGO WARTO BYĆ SZKOLONYM PRZEZ WETERANÓW POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE BOJOWE.

16 godzin szkolenia bojowego
200 sztuk amunicji ostrej do broni głównej
Działanie w oporządzeniu bojowym
Ćwiczenia oparte na realnych sytuacjach z pola walki
Strzelania na strzelnicy taktycznej i w KILLHOUSE
Techniki prowadzenia ognia: pojedynczy, szybki pojedynczy
Nacisk na zachowanie bojowe w trakcie szkolenia
Strzelania z wykonywaniem manewrów ogniem i siłami w budynku
Działanie w oporządzeniu bojowym

Bo

UCZYMY STRZELAĆ I WALCZYĆ. ALE PRZEDE WSZYSTKIM UCZYMY MYŚLEĆ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CZAS TRWANIA: Szkolenie trwa 2 dni.

CENA DWUDNIOWEGO SZKOLENIA: jest zależna od wyboru broni głównej (AK47 – karabinki AK/AKM 7,62x39mm; BERYL – MINI BERYL 5,56x45mm, BERYL 5,56x45mm; AR15 – karabinki AR15 5,56x45mm, CR223 HAENEL 5,56x45mm)

AK47 – 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych) od osoby – TW-WWTZ(AK47)ADVANCE 001
BERYL – 940,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych) od osoby – TW-WWTZ(BERYL)ADVANCE 001
AR15 – 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) od osoby – TW-WWTZ(AR15)ADVANCE 001

Jest możliwość używania własnej broni i amunicji do tej broni (Organizator nie dopuszcza do użycia amunicji smugowej) – cena za szkolenie wynosi 740,00 (słownie: siedemset czterdzieści złotych) od osoby.

KRYTERIA REKRUTACJI: W szkoleniu może wziąć udział osoba która ukończyła 18 lat oraz dodatkowo:
1) pełni czynną służbę wojskową lub służbę przygotowawczą, lub
2) jest funkcjonariuszem publicznym posiadającym na wyposażeniu broń palną, lub
3) odbyła służbę wojskową, lub
4) posiada pozwolenie na broń, lub
5) posiada dopuszczenie do posiadania broni, lub
6) jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, lub
7) posiada patent strzelecki, lub
8) przedstawi, Certyfikat wystawiony przez SZKOŁĘ OGNIA Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, REGON 362694321 potwierdzający, że uczestniczyła w szkoleniu:
a. BROŃ PALNA DŁUGA – BASIC – SZKOLENIE STRZELECKIE wystawiony przez SZKOŁĘ OGNIA;

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI: osoba uczestnicząca w szkoleniu w pierwszym dniu szkolenia musi posiadać doświadczenie ogniowe w posługiwaniu się bronią palną długą oraz krótką na poziomie oceny „dostateczny”.

ZAŚWIADCZENIE/CERTYFIKAT:
Uczestnik szkolenia, który uzyska ogólną ocenę pozytywną ze szkolenia otrzyma Zaświadczenie (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)).
Uczestnik szkolenia, który uzyska ogólną ocenę negatywną otrzyma Certyfikat Szkoły Ognia zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniu.
Do Certyfikatu lub Zaświadczenia Uczestnik szkolenia otrzyma Suplement z wykazem przerobionego materiału nauczania oraz ćwiczeń.

REJON SZKOLENIA: Lubliniec/powiat lubliniecki/województwo śląskie/POLSKA

REKRUTACJA NA SZKOLENIE: rekrutacja jest zakończona na 4 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. O pierwszeństwie w zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje termin zaksięgowania wpłaty.

KONTAKT: biuro@szkolaognia.pl

Więcej na: https://www.facebook.com/events/1746862282309650/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook