Events: 23rd Kwiecień 2021

Symulacja militarna odbywa się na terenie przygranicznym, ma wiele cech konfliktu asymetrycznego. Można w niej wyróżnić stronę defensywna jak i ofensywną. Głównymi założeniami jest przejęcie kontroli nad terenem przygranicznym. Cel ten będzie można osiągnąć na kilka sposobów, od informatycznego związanego z systemem nadzoru Pelengatyr, klasycznego przejęcia strategicznych punktów lub fizycznego zniszczenia ważnych celów takich jak wyrzutnie rakietowe, eliminacja osób o wysokim znaczeniu itp. itd. Duża cześć działań na terenie tego lokalnego konfliktu ma charakter tajny, wynika to z założenia że otwarte działania konwencjonalne mogą zwrócić uwagę opinii publicznej na kontynencie i wymusić szybkie zakończenie walk. Żadnej ze stron na tym nie zależy. Obie strony kontrolują określony obszar, dążą do jego poszerzenia lub zabezpieczenia. Kierowanie działań każdej ze stron koordynuje TOC we właściwych bazach.

Facebook