Events: 13th Maj 2018

Trail to scenariusz patrolowy, w którym zespoły poruszają się wcześniej założonymi trasami, które są oznaczone kolorami. Patrol porusza się od punktu do punktu, zbierając hasła dodatkowe jako potwierdzenie obecności. Zadaniem każdego z patrolu jest pokonanie całej trasy z minimalnymi stratami / bez wykrycia. Trasy ani punkty nie są wcześniej znane.

Strzelanka jest ograniczona co do liczby osób. Maksymalnie może brać udział 52 graczy. Dodatkowo nad grą składować pieczę będzie 10 sędziów. Strzelanie odbędzie się pomiędzy dwiema drużynami: Terroryści vs Siły Specjalne.

Dwie strony konfliktu, każda ma za zadanie podjąć jak najwięcej pieniędzy z 9 skrzynek, w każdej ze skrzynek znajduje się 5 kopert z pieniędzmi, na każdej kopercie napisana jest minimalna godzina podjęcia. Skrzynki oznaczone są lighstickiem. Sektory w których znajdują się skrzynki zostaną podane na mapie. Otwierając skrzynkę można sprawdzić o której godzinie podjąć można resztę kopert.

Facebook