Events: 30th Wrzesień 2017

2 Wojna Światowa nadal trwa, Niemcy zdobyli Moskwę, z której zostali wyparci pod koniec ’45. Alianci poróżnili się przy okazji wymiany technologicznej między ZSRR a USA, a także licznych akcji sabotażowych jakich dokonał SAS podczas walk o Moskwę w 45 roku w celu koncentracji niemieckiego wysiłku wojennego na wschodzie. Pierwsze lądowanie w Normandii w 1944 nie powiodło się dywizje pancerne Rommla zepchnęły Aliantów Zachodnich do Atlantyku co zahamowało operacje desantowe aż do 1965 roku.

Są to manewry 24h, a nie jedna z wielu masówek nastawionych na kasę i frekwencję. Nie zapewniamy grochówki, kiełbasek, coli i waty cukrowej. Brak ToiTojów, brak dostępu do wody, wanny, prądu, gazu i miękkiego fotela. Bez przerw w grze na odpoczynek i sen (jedynie te, na które pozwoli ci twój dowódca).

Facebook