MilSim “Zwiezda 2018”


Szczegóły wydarzenia


 • Specyfika terenu: leśno-bagienny
 • Wiek Uczestników- 18+
 • Minimalna liczba Uczestników- 40, maksymalna- 60
 • Zapisy- od 17.10 do 10.11 br.
 • Wszystkie zgłoszenia przed, lub po terminie lecą w kosmos.

I. WARUNKI ZGŁOSZEŃ I UDZIAŁU

 • Wyłącznie od Grup/ Ekip stałych, lub sformowanych doraźnie, minimum 4-osobowych.
 • TYLKO NA e-mail genieral.rosomak@gmail.com
 • Zgłaszający w/w Zespoły są uznawani przeze mnie jako ich Dowódcy i tylko z nimi prowadzę korespondencję w temacie Gry.
 • Potwierdzeniem udziału jest przelew kwoty 30 zł/ osobę, na pokrycie kosztów organizacji gry- w terminie 7 dni od zgłoszenia.
 • W związku z wcześniejszymi problemami dot. płatności przyjmujemy tylko i wyłącznie przelew JEDNĄ operacją, za całą Grupę/ Ekipę, na konto:
  • Piotr Hrynkiewicz 54 1140 2004 0000 3102 3828 0909
 • Na listę Uczestników wciągam dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 • Jeśli komuś coś się nie uda/ wypadnie itd. i nie będzie mógł wziąć udziału w symulacji to oczywiście zwracam wpłaconą kwotę, ale tylko do 05.10 br.

Każde zgłoszenie Grupy musi zawierać:

 • jej nazwę
 • nicki,
 • kamuflaż poszczególnych Członków Grupy,
 • liczbę GPS obsługujących siatkę MGRS- warunek obowiązkowy.

II. OGRANICZENIA

Wymagamy od Was byście w lesie zachowywali się jak ludzie cywilizowani. W szczególności dotyczy to przestrzegania zakazu:

 • zanieczyszczania gleby i wód- wszystkie, absolutnie wszystkie śmieci zabieracie ze sobą,
 • rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • wstępu na uprawy leśne do 4 m wysokości- nie wchodzicie do młodników,
 • wstępu do ostoi zwierząt- są oznaczone tablicami.

Mapy oraz przedmioty fabularne zapewnia Organizator.
Współrzędne GPS będą podawane w systemie MGRS.
Zabronione jest stosowanie wszelkiego rodzaju wskaźników czy oświetlaczy laserowych emitujących wiązkę.
Zabronione jest stosowanie wszelkich urządzeń wspomagających widzenie w nocy (nokto- i termowizja).
Dopuszczamy wszystkie rodzaje replik ASG za wyjątkiem MC (mancraft), jednakże system ich zasilania musi być zamknięty w jednym korpusie.
Wąż podpięty do chwytu i butla w plecaku- w naszej opinii- zaburzają wizualny realizm gry, takiej jak MilSim (mimo oczywistych zalet takich systemów, jak HP)

Limity FPS:

 • repliki snajperskie- 650,
 • repliki szturmowe- 550,
 • repliki karabinów wsparcia- 550,

III. ORGANIZACYJNE

 • Dowódcy Stron/ Zespołów/ Grup zostaną przeze mnie wyznaczeni na 2 tyg. przed Grą.
 • Podjęta przeze mnie inicjatywa ma za zadanie stworzyć przestrzeń do spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach w celu rekreacyjnej rozgrywki.
 • Wszyscy Uczestnicy przyjeżdżają i biorą udział w grze tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Osoby związane z organizacją gry nie biorą pośredniej i bezpośredniej odpowiedzialności za osoby w grze uczestniczące.
 • MilSim jest tylko dla osób pełnoletnich.
 • Rola Organizatora ogranicza się do przygotowania listy chętnych, dystrybucji informacji, przygotowaniu scenariusza i fantów.
 • Tegoroczna Gra będzie miała nieskomplikowany scenariusz skupiający się na realizacji zadań, w bezpośredniej styczności z npl-em. Okazji do kontaktu “ogniowego” nie zabraknie, a “straty” od

IV. UZNAWANIE TRAFIEŃ

 • Liczy się każde bezpośrednie trafienie (nie rykoszet) w dowolne miejsce na ciele
 • Postrzał w plecak, wystającą ładownicę, karimatę itp. – jak postrzał w korpus.
 • Serie traktuje się jako jeden strzał.
 • W celu cichej eliminacji można zadawać „ciosy” gumowym nożem, gumową saperką, atrapą paralizatora itp. (lub innym – bezpiecznym, przeznaczonym do treningu) wyprowadzając realistycznie wyglądający cios. Należy przy tym upewnić się czy osoba uderzona w/w narzędziem zrozumiała co się właśnie stało.
 • DOBIJANIE RANNYCH I JEŃCÓW NIE MA ZASTOSOWANIA W GRZE.
 • Postrzał w broń eliminuje broń (można przejąć broń od rannego/zabitego gracza – należy wtedy podejść do takiego gracza poinformować go, że przejmuje się jego broń fikcyjnie, oznacza to że nasza broń jest sprawna, a przeciwnika uszkodzona).

Trafiony:

 • Krok 1- sygnalizuje otrzymanie postrzału głośnym „Dostałem !”,
 • Krok 2- pada na ziemię i nie gada, ale może jęczeć, charczeć, wzywać pomoc . Trafiony nie ostrzega, nie przeszkadza, nie nadaje przez radio,
 • Krok 3- OZNACZA SIĘ – kładzie/przewiązuje sobie CZERWONĄ szmatą lub kamizelkę odblaskową miejsce trafienia (w nocy oznacza się CZERWONYM światłem chemicznym , lub elektrycznym )
 • Gracz którego zgon nastąpił w nocy montuje w widocznym miejscu światło chemiczne w kolorze ŻÓŁTYM lub elektryczne CZERWONE, PULSUJĄCE,
 • Krok 4- może zmienić pozycję, czołgając się do około 3 m,
 • Krok 5- opatrzony (uleczony) może od razu wrócić do Gry.
 • Ranny, którego nie opatrzony w ciągu 30 minut od trafienia umiera i staje się TRUPEM.
 • W grze nie ma Medyków, jednak nikt nie może udzielić sobie sam pierwszej pomocy. Rannego opatruje kolega, sojusznik lub nawet wróg. Opatrujemy DOKŁADNIE miejsce trafienia, używając całego opatrunku lub bandaża. Musi być to zrobione porządnie i realistycznie. Osoby byle jak opatrzone będą proszone o opuszczenie Gry.
 • Ranny opatrzony przez przeciwnika może zostać przez niego:
 • wzięty do niewoli – patrz punkt JEŃCY
 • pozostawiony samemu sobie.
 • TRUP może udać się do domu lub bazy i tam pozostawać, będąc cały czas wyraźnie oznaczony.

V. AMUNICJA

 • Wszelkie repliki poza karabinami maszynowymi.
 • Można przenosić dowolną ilość magazynków załadowanych do poziomu real-cap (tyle, ile posiada palny odpowiednik danego magazynka, plus 5-6 kulek). Można przenosić amunicję luzem, tylko w ilości potrzebnej do jednokrotnego załadowania wszystkich posiadanych magazynków (czyli w sumie 2 jednostki ognia). Przykład- mam załadowanych 10 magazynków AK, czyli około 350 szt amunicji. Taką samą ilość kulek (350) mogę przenosić luzem.
 • Karabiny maszynowe zasilane z box-ów elektrycznych- (karabinek szturmowy z boxem/drumem nie jest karabinem maszynowym).
 • Można przenosić 2 szt. magazynków typu box zasypanych do poziomu 500 kulek na jeden box. Można przenosić amunicję luzem, tylko w ilości potrzebnej do jednokrotnego załadowania 2 szt. box-ów (czyli w sumie 2 jednostki ognia),
 • Karabiny maszynowe zasilanie z magazynków
 • Można przenosić dowolną ilość magazynków załadowanych do poziomu 1,5 real-cap (plus 5-6 kulek). Można przenosić amunicję luzem, tylko w ilości potrzebnej do jednokrotnego załadowania wszystkich posiadanych magazynków (czyli w sumie 2 jednostki ognia). Przykład- mam załadowanych 6 magazynków RPK, czyli około 390 szt. amunicji. Taką samą ilość kulek (390) mogę przenosić luzem.
 • Stosowanie w grze magazynków typu hi-cap (za wyjątkiem KM) jest ZABRONIONE. Osoba dopuszczająca się takiego procederu zostanie natychmiast uznana za TRUPA.
 • Można posiadać pustą szybkoładowarkę.
 • Aby uzupełnić wystrzeloną amunicję można skorzystać z :
  • poprosić o amunicję kolegów z zespołu, (wymagana zgodność kalibrów palnych odpowiedników)
  • fizycznie przejąć amunicję z magazynków zabitych i przeszukanych wrogów, (wymagana zgodność kalibrów palnych odpowiedników)
  • uzupełnić zapas z zasobów własnych (druga jednostka ognia).

VI. JEŃCY

 • Nad jeńcem nie można znęcać się fizycznie.
 • Jeniec po 2 godzinach niewoli u przeciwnika musi odpowiedzieć na pytania zgodnie z prawdą.
 • Jeniec może być skuty, może podejmować próbę ucieczki, wyrwać broń strażnikom, lub zadawać rany nie skonfiskowaną bronią. Wszelkie działania, niezwiązane z obrażeniami fizycznymi, dozwolone.
 • Wypowiedzenie przez Jeńca formułki „BIAŁA FLAGA” oznacza zgodę na stosowanie rozwiązań umownych (umowne skucie, umowne przeszukanie itd.) i zakaz łamania tych umów przez jeńca.

VII. PIROTECHNIKA

 • Zakaz używania własnej pirotechniki wybuchowej.
 • Dopuszczam dymy, pod warunkiem, że niczego nie podpalą.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

 • Przez cały czas trwania symulacji każdy uczestnik musi mieć założone okulary ochronne. Zasada ta obowiązuje także podczas snu.
 • Zakazuję wykorzystywania statusu osób poza grą (rowerzyści, myśliwi, traktorzyści, żule).

Takie są moje warunki i koncepcja symulacji – kto ją akceptuje tego gorąco zapraszam.
Moja w tym głowa, żeby dobrze się bawił.
Komu nie odpowiada – proszę by pozostał w domu, nie wylewał swoich frustracji na forum, nie testował mojej cierpliwości złośliwymi uwagami.

Więcej na: https://www.facebook.com/events/242928146384464

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook