MILSIM 12h „Operacja Blady Świt 2”


Szczegóły wydarzenia


Charakter zadań: rozpoznawczo-dywersyjne
Strony konfliktu: 2
Planowana liczba uczestników: do 60 osób
Opłata: 10 zł/osobę, płatne zbiorczo (drużynowo) przelewem na wskazany drogą mailową numer konta 


INFORMACJE WSTĘPNE
1. Zapraszamy drużyny z doświadczeniem w rozgrywkach typu Milsim, dla których liczy się klimat rozgrywki. Priorytet – realizacja zadań z możliwie jak najmniejszą liczbą strat własnych.
2. To nie jest operacja dla ekip szukających w rozgrywkach „brawury, fajerwerków, i gradu kulek“.
3. Impreza zostanie zrealizowana bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Zadania, karty ran i dodatkowe wyposażenie: zostaną przekazane dowódcy strony na odprawie.
5. Materiały (mapa, regulamin, mechanika gry, informacje techniczne): zostaną przekazane drogą mailową.

WYKONANIE ROZKAZÓW OPERACYJNYCH – CONOPS
1. Zgodnie z dostarczonymi przez organizatora zadaniami, regulaminem gry i zdrowym rozsądkiem.
2. Określenie sposobu i czasu wykonania powierzonych zadań w przeważającej mierze leży w gestii uczestników.

ZGŁOSZENIA
1. Wyłącznie drogą mailową na adres: dspiraci@gmail.com
2. Wyłącznie drużyny liczące min 4 osoby
3. O udziale w operacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz weryfikacja dokonana przez organizatora. Pierwszeństwo będą miały drużyny które wzięły udział w pierwszej edycji.
4. Udział w operacji dozwolony dla osób, które ukończyły 18 rok życia.
5. Zgłoszenia należy wysyłać wg poniższego wzoru:
Tutuł maila: Operacja „Blady Świt 2“ ___nazwa drużyny ___ (proszę podać nazwę operacji, wraz z nazwą drużyny)
Treść maila:
Nazwa drużyny: __________
Link do strony, bądź forum, bądź fb drużyny: __________
Preferowana strona konfliktu: __________ (organizator zastrzega sobie możliwośc przypisania drużyn tak, by siły stron były zbalansowane)
Ilość osób biorących udział w operacji: __________
Dowódca drużyny: __________ :: nr telefonu :: email
Zastępca drużyny: __________ :: nr telefonu :: email
Ksywy osób biorących udział w operacji: __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________.
Krótka prezentacja drużyny: __________ (kilka słów o doświadczeniu milsimowym i udziale drużyny w podobnych operacjach)
Wyposażenie: Rodzaj umundurowania:__________, GPS: ilość:______, radio: ilość ______ (jak i rodzaj łączności PMR/GMRS)
Informacje dodatkowe: __________ (np. czy dowódca drużyny może objąć funkcje dowódcy strony – zachęcamy!)

OPORD – ROZKAZ BOJOWY

TŁO KONFLIKTU
Bukowno i Trzebinia tworzyły niegdyś wspólne państwo Bukowno. Podział granic i wyodrębnienie państwa – Trzebinia, miało miejsce w 2009 roku. Nastroje geopolityczne między tymi niewielkimi krajami wciąż się zaostrzały i tak od 2014 roku trwa między nimi regularny konflikt zbrojny. Teren Bukowna wyniszczony ostatnimi atakami jest łakomym kąskiem dla Trzebini, która nie tracąc czasu przerzuca w rejon jak najwięcej sił. 

1. SYTUACJA
Teren działania znajduje się pod kontrolą Państwa Bukowno. W nocy z 18 na 19 marca 2017 roku, z magazynu Elektrowni Atomowej Siersza (znajdującego się na terenie Trzebini) zostały skradzione pojemniki z materiałem radioaktywnym mogącym służyć do skonstruowania „brudnej bomby“. Wywiad donosi, że sprawcy zajścia (najprawdopodobniej przemytnicy ze Sławkowa) poruszający się tej nocy wzdłuż koryta rzeki Sztoła, porzucili dwa pojemniki. Wywiad sugeruje, że pojemniki mogły się rozszczelnić, w związku z czym zostały porzucone. Do zadania zostają natychmiast skierowane siły operujące w tym rejonie.

1.1 Państwo Bukowno – Jednostka Straży Granicznej „BUK“
Prowadzą działania patrolowe i dokonują dyslokacji wyrzutni rakiet SCUD w przygranicznym regionie zagrażając ostrzałem miast państwa Trzebinia.

1.2 Państwo Trzebinia – Jednostka Specjalna „TYGRYS“
Infiltrują teren państwa Bukowno w celu rozpoznania ruchów wojsk przeciwnika oraz dokonują akcji sabotażowych na terenie Państwa Bukowno.

1.3 SPOTREP
– ILOŚĆ: Zaobserwowano około 20 kontaktów uzbrojonych
– JEDNOSTKA: Prawdopodobnie piechota regularna, nie wykluczona jednostka do działań specjalnych
– AKTYWNOŚC: Działania patrolowe, sposób poruszania się bez użycia pojazdów

1.4 CYWILE
Możliwa obecność w rejonie działań (zwłaszcza na północy). Mimo nalegań i ostrzeżeń nie wszyscy pozostają w domach, niektórzy z różnych pobudek sympatyzują z oddziałami wroga, dlatego zaleca się unikania kontaktów. Kategoryczny zakaz użycia broni względem osoby będącej cywilem.

1.5 WSPARCIE
– PIECHOTA: Niski współczynnik – sporadyczne przypadki operatorów wchodzących do działania z opóźnieniem
– POJAZDY: Brak
– ARTYLERIA: Brak
– LOTNICTWO: Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo zestrzelenia wyrzutniami przeciwlotniczymi, przewidziany jest jedynie EXFIL. Brak możliwości użycia MEDEVAC do czasu EXFIL.

2. OBJ – ZADANIA
– Zadania oraz dodatkowe wyposażenie zostaną dostarczone na odprawie
– Zebranie możliwie jak najwięcej informacji o siłach OPFOR (ilość operatorów, struktura dowodzenia, wyposażenie, taktyka, planowane ruchy przeciwnika)

2.2 CONOPS – WYKONANIE ROZKAZÓW OPERACYJNYCH
– Realizacja zadań zgodnie z dostarczonymi materiałami (głównie o priorytecie wysokim) z możliwie jak najmniejszą liczbą strat własnych
– Określenie sposobu i czasu wykonania powierzonych zadań w przeważającej mierze leży w gestii uczestników
– Wysłanie zebranych dokumentacji związanych z wykonaniem zadania wiadomością MMS do TOC na nr wskazany w rozkazie, zgodnie z procedurą ANTENA. (*Można zbiorczo w okienku czasowym wysłać wiadomości dotyczące kilku wykonanych zadań – nie ma obowiązku wysyłania wiadomości bezpośrednio po zrealizowaniu danego zadania). 

2.3 TOC – CENTRUM DOWODZENIA
– Materiały (mapa, regulamin, mechanika gry) zostaną przesłane droga mailową
– Określenie dowodzenia, łączności, sygnałów, itp. leży w gestii uczestników
– Do TOC należy wysyłać wiadomości MMS na nr wskazany w rozkazie, po wykonaaniu określonych zadań, zgodnie z procedurą ANTENA. (*Można zbiorczo w okienku czasowym wysłać wiadomości dotyczące kilku wykonanych zadań – nia ma obowiązku wysyłania wiadomości bezpośrednio po zrealizowaniu danego zadania).

Zapraszamy !!!

Więcej na: http://dspiraci.blogspot.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook