Impreza Airsoft – Mierkura IV

Ostatnie walki pomiędzy PWR-em, a ZŚ-em spowodowały znaczne osłabienie ich sił, co zmusza strony konfliktu do zmiany strategii. PWR jaki i ZŚ muszą zgromadzić zapasy przed kolejnymi walkami. Kluczowe w nowej strategi będzie opanowanie wiosek produkujących jedzenie by móc zapełnić swoje magazyny. Jednak chłopi ciężko pracując przy uprawach nie będą zadowoleni, że ktoś chce im odebrać ich całą wyprodukowaną żywność. Jest ona ich jedynym obiektem zainteresowania i są gotowi za nią zginąć, bo bez niej nie mają już nic do stracenia. Mogą być uzbrojeni i zacząć stawiać czynny opór, jeżeli zostaną potraktowani brutalnie. Można z nimi próbować negocjować pewne ustępstwa, układy. Chłopów można zabić bez konsekwencji, poza pogorszeniem z nimi relacji w przyszłości.

Grają dwie frakcje, z których każda ma swój magazyn żywności. Wygra ta, która na koniec gry o godzinie 15:00 będzie posiadała więcej żywności w swoim magazynie. Żywność jest pod postacią worków wypełnionych zbożem, które generowane są co 15 minut przez 5 wiosek na terenie gry. Drużyny muszą więc:

  • kontrolować wioski, aby zabierać z nich żywność,
  • deponować ją w magazynach,
  • chronić te magazyny, gdyż wróg może je okraść!

Respy są w innym miejscu niż magazyny żywności.

Dozwolone jest chowanie żywności poza magazynem. Do punktacji liczą się jednak tylko te worki, które w momencie końca gry były w magazynie.

W każdej wiosce znajduje się sołtys. Co 15 minut, gdy wioska wyprodukuje worek z żywnością, wyda on ją komukolwiek, kto kontroluje wioskę lub po prostu rzuci worek na ziemię przed wioską, aby można było go zabrać później. Sołtys pełni również funkcję sędziowską.

Martwi mogą wrócić do gry na respie. Aby gracze mogli się odrodzić, w respie musi znajdować się co najmniej 10 osób, żywych lub martwych

Limity FPS jak na Forcie Knox https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1732555647057660&id=1616509668662259
Rejestracja uczestników przez adres mailowy:
mierkura2020@gmail.com
Koszt: 40 zł/os.

Więcej na: https://www.facebook.com/events/606846106663424

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook