24 H – MilSim “Pustkowie Aragonu – Gambit”

Ekipa Alfa Team Elbląg zaprasza na 24 MILSIM.

Ogólna idea gry

 • Charakter gry. Gry osadzona jest w klimatach MilSim. Dla potrzeb gry nadano jej nazwę: „Pustkowie Aragonu – Gambit”.
 • Organizacja gry. „Pustkowie Aragonu – Gambit” jest II częścią – kontynuacją rozegranego wcześniej scenariusza „Pustkowie Aragonu – Gambit”.
 • Założenie gry. Każdy z kolejnych scenariuszy jest kontynuacją poprzedniego, z zachowaniem ciągłości tła taktycznego. Odpowiedni poziom realności (charakteru, atmosfery) działań bojowych zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadań dotyczących, m.in.: rozpoznania, zabezpieczenia logistycznego, topografii.
 • Teren gry. Zgodnie z założeniami, zaplanowano inny teren niż dla I części.
 • Przygotowanie uczestników:
  • każdy uczestnik gry winien być indywidualnie przygotowany do przebywania w terenie na czas 24 godzin,
  • przerwanie uczestnictwa w scenariuszu musi być poprzedzone stosowną informacją do Organizatora,
  • po osiągnięciu minimum graczy (60 uczestników) zostaną przesłane wyznaczonym dowódcom informacje (rozkazy) z danymi, niezbędnymi do rozpoczęcia planowania działań.
 • Uczestnicy: w scenariuszu przewidziano dwie strony konfliktu „Darkonia” i „Darkacja” oraz „niezdecydowaną” grupę etnicznych mieszkańców
 • Uwarunkowania:
  • W celu realizacji założeń gry zaplanowano do zrealizowania zadania dla każdej ze stron.
  • Każde zadanie będzie:
   • realizowane w „okienkach czasowych”, czyli musi być zrealizowany od … – do… Będzie to skutkowało zaliczeniem zadania lub nie,
   • przekazywane w odpowiednim czasie, w formie pisemnej,
   • poprzedzony odpowiednim tłem taktycznym, zgodnym z danym etapem scenariusza.
  • Sposób realizacji zadań każdorazowo wynikać będzie z jego treści, tzn. w jednym przypadku może to być opanowanie obiektu, w innym przypadku podjęcie lub przejęcie zapasów, itp.
  • W celu zabezpieczenia wykonania wybranych zadań planuje się wykorzystać samochód (-y) terenowe.
  • Na każdym etapie scenariusza, realizacji zadania nie należy wykluczać kontaktu z przeciwnikiem lub grupą pozorującą działania.
  • W trakcie scenariusza należy spodziewać się miejsc, które mogą być zaminowane (miny dźwiękowe).
  • W ramach przygotowań każda ze stron wydziela ze swoich składów specjalistów tj. saper (2 graczy), medyk (2 graczy). Wyznaczeni gracze będą od początku rozgrywki indywidualnie oznaczeni.
 • Ogólne tło taktyczne: Trwa kolejny rok walk o odzyskanie niepodległości przez Aragonów, stosunkowo niewielką grupę etniczną zamieszkującą północną część „DARKONI”. W celu podjęcia skutecznej walki zorganizowali się i założyli Patriotyczne Siły „DARKONI” (PSD). W wyniku dobrze zorganizowanych działań aktualny Rząd „DARKONI” skutecznie przeciwdziała tym dążeniom. W ciągu kilku miesięcy „DARKONIA” zajęła kilka składów z zaopatrzeniem zgromadzonym przez PSD. Ich utrata spowodowała brak możliwości kontynuowali walki o niepodległość. Jednocześnie „DARKONIA” posiadająca przewagę liczebną zadała znaczące straty w stanach osobowych PSD. Ościenna „DARKACJA” zdecydowała się udzielić wsparcia PSD. W tym celu wydzieliła ze swoich sił zbrojnych silny oddział „Arest” i podjęła decyzję i przerzuceniu go na teren „DARKONI”.
 • Zadania planowane do realizacji podczas scenariusza:

DARKONIA:

 • Przemieszczenie do wyznaczonego rejonu i organizacja bazy
 • Przechwycenie konwoju (pojazdów) – zasadzki
 • Lokalizacja i zniszczenie bazy statków powietrznych – dronów
 • Budowa i zabezpieczenie tymczasowego stanowiska dowodzenia
 • Zlokalizowanie i likwidacja grupy partyzantów nieprzychylnych siłom DARKONII
 • Lokalizacja i zniszczenie dróg zaopatrzenia
 • Lokalizacja wioski i nakłonienie mieszkańców do współpracy

DARKACJA:

 • Przemieszczenie do wyznaczonego rejonu i organizacja bazy
 • Budowa bazy statków powietrznych (dronów) i obiektów pozornych
 • Zabezpieczenie realizacji zadań dla operatora drona
 • Realizacja konwojów mieszanych z zaopatrzeniem.
 • Wyznaczenie i utrzymanie dróg zaopatrzenia
 • Budowa i utrzymanie punktów kontrolnych
 • Przekazanie dokumentów łącznikowi
 • Lokalizacja wioski i nakłonienie mieszkańców do współpracy

MIESZKAŃCY:

 • Wsparcie lub utrudnianie realizacji zadań przez siły DARKONII i DARKACJI

Dodatkowe informacje:

 • Wpisowe wynosi 40 zł
 • Wpisowe obejmuje:
  • Ubezpieczenie OC
  • Identyfikator
  • Wodę
  • Coś słodkiego
 • Podczas rozgrywki wykorzystywane będą samochody terenowe.
 • Rozgrywka będzie rozegrana przy minimum 60 uczestnikach.
 • Zgłoszenia na mail: jmstaneccy@interia.pl
 • Po zarejestrowaniu uczestnik otrzyma numer konta, na które należy dokonać stosowną opłatę, podając swój pseudonim.
 • W przypadku udziału team-ów, wpłatę dokonać za cały team, podając liczbę graczy i nazwę team-u.
 • W przypadku braku dostatecznej ilości graczy, wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 24 godzin.
 • Wpłat należy dokonać do 31.05.2019r

Więcej na: https://www.facebook.com/events/2524961610881769

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook