Event Category: mazowieckie

Po wielkiej bitwie wygranej przez siły ROA ugrupowanie to zyskuje przewagę . Podczas kolejnych potyczek oddziały OASIS zostają zepchnięte do lesistej prowincji Enarbh, gdzie tworzą one ostatnią linię oporu. Zdesperowane dowództwo OASIS sięga po ostatnią deskę ratunku – uwalnia wziętego do niewoli dowódcę sił NATO…

Turniej SpeedQB to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najlepszej drużyny SpeedQB w kategorii PRO i OPEN.

Drużyny biorące udział w rozgrywce startują z ustalonych respów (będzie losowanie respawnów). Na terenie rozgrywki znajdować się będzie budynek pełniący rolę INSTALACJI RAKIETOWEJ. Drużyna która zajmie oraz utrzyma I.R. przez 10 minut otrzymuje punkt. Po obronie I.R. drużyny wracają do respów i na umówiony ZNAK/SYGNAŁ następuje ponowny start rozgrywki. W przypadku niezgodności lub uznania RESPÓW za niezbalansowane istnieje możliwość ustalenia zmian trupierni co rundę.

Facebook