Do pobrania

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wszystkie osoby niepełnoletnie biorące udział w spotkaniach ASG, MUSZĄ OBOWIĄZKOWO posiadać każdorazowo przy sobie dokument tożsamości (legitymacja szkolna, paszport, lub inny) oraz wypełnione podpisane przez rodzica / opiekuna prawnego poniższe oświadczenie.

Oświadczenie niepełnoletniOświadczenie niepełnoletni *.doc

Regulamin gry

Każda rozgrywka, niezależnie od skali i ilości uczestników, powinna powiadać regulamin. Dzięki niemu unikamy zbędnych pytań i wątpliwości. Nie tracimy też czasu na drobiazgowe wyjaśniania zasad obowiązujących podczas gry. W przypadku naruszenia zasad mamy też konkretny dokument, na który możemy się powołać.

Oświadczenie niepełnoletniOświadczenie niepełnoletni *.doc

Badania i analiza zagrożeń wynikających z użytkowania replik ASG

W poniższej pracy poruszona została kwestia bezpiecznego użytkowania replik ASG w hobby, jakim jest airsoft. Na początku zamieszczone są informacje mające na celu przybliżyć tematykę pracy osobom, dla których jest ona obca. Następnie pokazane zostały skutki użytkowania replik w sposób zagrażający zdrowiu innych graczy, aby uświadomić jakie ryzyko niesie za sobą niedostosowania mocy repliki do bezpiecznego dystansu.

Badania i analiza zagrożeń wynikających z użytkowania replik ASG

Facebook